Poslední koupání - pozvánka na netradiční kulturní akci

Skládka jako překladiště - poznámky z jednání městského zastupitelstva

Výměna občanských průkazů

Nabídka pro seniory - Mladoboleslavská univerzita třetího věku

Informace od paní starostky

Nevyšlo jen počasí - o Chorušické pouti informuje Martin Bauer

Slovo má místostarosta - poznámka Vladimíra Wasyliwa

Hudební pohlazení - o zajímavém koncertu píše Vlastimil Čech

Receptář dobrot - medovník

Len i to ostatní - poznámka Ludmily Svátkové

Nabídka z knihovny od Ivany Říhové

I o prázdninách bylo ve škole živo - informuje Jiřina Trunková

Staré lži v novém kabátě - zamyšlení Ludmily Svátkové

Divadelní dílna s herci mezinárodního souboru N. I. E.

Postel plná cizinců - před chystanou premiérou Divadelního sdružení

Titul putuje do Polska - finále ME juniorů na ploché dráze

Pozvánka na setkání - akce k VI. Všesokolskému sletu

Kdy na katastr - pomůcka pro občany