Krizové situace

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 1. zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice
 2. pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel – 150 (HZS), 155 (ZZS), 158 (Policie), 112 (tísňová linka)
 3. tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 4. varujte ostatní ohrožené osoby
 5. chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 6. poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 7. uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 8. pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu.

   Zde je ke stažení podrobný materiál, který poskytuje obyvatelstvu informace k řešení krizových situací - KS-příručka.zip 52.7 KB a Plán vyrozumění.pdf

Obsahuje např.:

 • právní předpisy týkající se krizových situací

 • práva, povinnosti orgánů obce, právnických osoby, fyzických osob, atd.)

 • důležitá telefonní čísla

 • systém varování

 • zásady chování při úniku nebezpečné látky

 • zásady chování při požáru

 • zásady chování při dopravní nehodě

 • zásady chování při evakuaci

 • zásady chování při teroristické hrozbě

 • zásady chování při epidemiích a nákazách

 • ukrytí obyvatelstva

 • přílohy


  KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA MŠENA  Krizový štáb 2022, statut krizového štábu.pdf

  Složení krizového štábu:
  vedoucí krizového štábu: Jiří Guttenberg st., starosta
  zástupce vedoucího krizového štábu: Mgr. Marcela Prieložná, místostarostka
  tajemník krizového štábu: PaedDr. Zdeněk Koudelka, tajemník MěÚ Mšeno
  členové krizového štábu:
  Ing. Jaromír Flígl, člen rady města
  Petr Jizba, člen rady města
  Jiří Říha, člen rady města
  + určení pracovníci městského úřadu a zástupci složek integrovaného záchranného systému
  a odborníci, vše s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.


  Na město Mšeno se vztahuje působnost Krizového štábu města Mělník, jako  obce s rozšířenou působností, vymezený v ust. § 23 vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění (dále jen „správní obvod města“).
  viz: Mimořádné události a krizové situace