Na této stránce naleznete informace povinně zveřejňované obcemi dle zákona č. 106/1999 Sb.
(dle Standardu ISVS).

 1. Oficiální název : Město Mšeno

 2. Důvod a způsob založení :
  Mšeno připomínáno jako ves v r. 1306. V r. 1367 povýšeno na město. Rozkvět města v 16. století; rozvoj řemesel a trhů. Koncem 19. století bylo Mšeno městem živnostníků; rozvoj kulturního života, zakládání spolků. V současnosti je Mšeno základním územním samosprávným celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Vznik a zánik obcí je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Mšeno je spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány města jsou starosta a městský úřad. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve zn. pozdějších předpisů, je obecním úřadem s přenesenou působností

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení
  Sídlo: 277 35 Mšeno, nám. Míru 1

  telefon: 315 693 121, 315 693 123, 315 693 070, 315 693 006, 315 693 040
  fax: 315 693 006, e-mail, ID datové schránky: rj6buhb
  Kontaktní poštovní adresa,  adresa pro osobní návštěvu: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

  Úřední hodiny od 1.12.2022: 
  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 hod.
  úterý a čtvrtek   8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 hod.
  pátek                  8:00 - 13:00 hod.
  stavební úřad ÚT, ČT a PÁ po telefonické dohodě.
   

 5. Případné platby můžete poukázat : KB Mělník, 2726171/0100

 6. IČO : 00237078

 7. DIČ : CZ00237078

 8. Rozpočet

 9. Žádosti o informace
  Lze podávat telefonicky na tel. číslech 315 693 121 a 315 693 123.
  Elektronicky - v e-podatelně.
  Faxem na tel. číslo 315 693 006.
  Písemně na adresu Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
  Osobně na adrese Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, Mšeno

  Město Mšeno zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce: nám. Míru před radnicí
  • na internetové úřední desce: www.mestomseno.cz
  • na Městském úřadě Mšeno, nám. Míru 1

   

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podání lze učinit osobně v podatelně MěÚ, elektronicky - v e-podatelně, nebo písemně na adresu: Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy řešení životních situací a jiné postupy naleznete na Portálu veřejné správy ČR (externí odkaz)

 14. Nejdůležitější předpisy

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 17. Seznam organizací 
  Organizace zřízené městem :

 18. Zákon o střetu zájmů

 19. Územní plán

 20. Informace poskytnuté na žádost

 21. Přehled používaného software - informační systém MěÚ Mšeno

 22. Honební společenstva

 23. Ochrana osobních údajů (GDPR)