Spolková činnost má ve Mšeně dlouhou tradici. Některé původní spolky byly po roce 1989 opět obnoveny, jiné, nové, vznikly v posledních letech, další na obnovu teprve čekají. Je to například Spolek Romanov, který se výrazně zapsal do dějin a podoby Mšena a okolí v období od konce 19. století do 50. let století dvacátého. Působil zde vlastivědný měšťanský spolek Slovanská lípa, studentský divadelní spolek Studentská družina Kokořín (20. léta 20. století), Řemeslnická beseda (založena r. 1883), místní sdružení Volné myšlenky (období mezi válkami 20. století), Vzdělávací spolek pro Mšeno a okolí, odbor Národní jednoty severočeské (založen r. 1885), Spolek vojenských vysloužilců, pěvecký spolek Vyšehrad, divadelní ochotnický spolek Mácha (založen 1804) i výherní a loterní spolek Fortuna (1907-1928) a mnohé další.
   Mezi ty aktivní s více než stoletou historií patří například Včelařský spolek pro Mšeno a okolí (dnes ZO Českého svazu včelařů Mšeno), který v roce 2003 oslavil 130 let od svého založení velkou výstavou na mšenském koupališti, spojenou s doprovodným programem. V této kategorii je i Spolek dobrovolných hasičů (dříve Župní hasičská jednota Mšeno, založen r. 1876), Obec baráčníků a Sokol. V roce 2010 byl obnoven Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí.
   Mladší spolky reprezentují například Rybářský spolek Mšeno, Pšovka (ext. odkaz) - okrašlovací spolek Kokořínska, Jawa - moto - ČZ veteran club Mšeno, Sdružení pro obnovu Mšena, několik mysliveckých sdružení, místní organizace Svazu chovatelů a Svazu zahrádkářů a cyklistický klub Bike Mšeno (ext. odkaz).

   Působí u nás i některé neziskové a charitativní organizace, např. Český červený kříž či Diecézní charita Litoměřice. 

   O všech spolcích v našem regionu vám budeme postupně na těchto stránkách přinášet informace.

   Budeme rádi, pokud nám své náměty, připomínky a případné historické materiály budete zasílat e-mailem.