Brusné
- malá ves v závěru Kokořínského dolu, zachovalá dřevěná architektura, CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 6.

 

Kostel sv. Jiří, HradskoHradsko - 315 m, malá ves nad Kokořínským dolem. Rozkládá se na plošině chráněné pískovcovými útesy, přístupné jen komunikací od SV a strmými stezkami. Původně pravěké i staroslovanské hradiště. Četné archeologické nálezy (žárové hroby, popelnice, bronzové zbraně). Augustin Sedláček sem lokalizuje hradiště Canburg, které bylo dle franckých rukopisů na počátku 9. stol. marně obléháno. Archeology objeven dvorec velmože z 9. stol. a část hřbitova z 10.-12. stol. Kostelík sv. Jiří, původně románský, byl znovu vystavěn v r. 1874. Hradsko je dějištěm románu Eduarda Štorcha Zastavený příval. V blízkosti pěkné výhledy do Kokořínského dolu, na hrad Kokořín i na vzdálenější lokality. Externí stránka o historii hradiště. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 20.
Náves na Olešně

 

Olešno - 330 m, památková rezervace (213.9 KB) lidové architektury - roubené domy, zvonička. Chráněné lípy. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 9.

 

Chalupy v Ráji

Ráj

- osada Ráj leží v nadmořské výšce cca 255 m.n.m. na hranici dvou dolů – severní části Kokořínského a jižní části Konrádovského, severozápadně od města Mšena. Z Konrádovského dolu přitéká od severu do Ráje říčka Pšovka, přes kterou je vedena památná lávka. Pšovka následně protéká pod silničním mostkem do Kokořínského dolu a dále jím pokračuje svou cestu k Labi. Samotnou osadu Ráj tvoří několik typických objektů lidové architektury sloužících k rekreaci či trvalému bydlení. Ve vesnici se též nachází penzion a známá restaurace „V Ráji“, která již svým názvem láká turistickou veřejnost k odpočinku po náročných procházkách okolím. Kromě chráněné architektury se v Ráji nachází též obnovený památník padlým v 1. světové válce, kaple či starý památný buk lesní, který naleznete na samotě Na Víně v kopci nad Rájem. Od této samoty mj. v dřívějších dobách vedla sjezdová lyžarská dráha dolů do Ráje, nyní je louka zemědělsky obhospodařována. Nedaleko od Ráje severně Konrádovským dolem se nachází na Pšovce uměle vytvořená tůň U vrby, která vznikla zatopením zdejší mokřiny v druhé polovině minulého století a také koňský ranč. Celá tato oblast spadá do CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 15. 

  Kaple na RomanověRomanov - 390 m, několik usedlostí na návrší SZ od Mšena, novoklasicistní kaple z roku 1890,  přestavěná na rekreační objekt. Svého času letní sídlo pánů a vrchnosti Mšena. Stávala zde kaple zasvěcená sv. Romanu (při ní rozsáhlé pohřebiště pro okolní obce) a zámek, který byl vystavěn v 15. století. Roku 1724 dal hrabě Jan Hynek Věžník (tehdejší vlastník mšenského panství) zámek zbořit a materiál z něj převézt na stavbu zámku v Lobči. Roku 1766 byl Romanov i s polemi vykoupen městem Mšenem a poté obnovena a zvětšena i zchátralá kaple. Ta byla zasvěcena sv. Máří Magdaleně. O dva roky později byla vystavěna křížová cesta od Mšena na Romanov se 14 kapličkami a provozovalo se zde Romanovská kaplepředstavení o umučení Ježíše Krista. V roce 1798 byla tato představení zemskou vládou zakázána v celé zemi a následně zrušena i křížová cesta na Romanov. Mšeno nemělo prostředky na údržbu kaple a ta v 19. století postupně chátrala. Dříve místo občasných slavností a později i táborů lidu. Rozhledy zvláště k severu a východu na Vrátenskou horu, Housecké vrchy a k Bezdězu. Hájovna Romanov (Na rovinách) - křižovatka mnoha turistických tras (četné skalní rokle, Švédský val). Severně nedaleko v rokli nevelká umělá jeskyně Obraznice, kde byla za třicetileté války skrýš cenných předmětů (i obrazů) z panského sídla na Romanově, které zaniklo r. 1724. Působiště etnografa, archeologa a buditele Václava Krolmuse. V těsném sousedství obce prochází Cinibulkova naučná stezka. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 3.

Křížek padlým v Sedlci

 

Sedlec - 350 m, na okraji vsi archeologické naleziště. Pod vsí jeskyně Barcalína a důl Kočičina. Pila, restaurace. CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 121.

 

 

 Skramouš - 310 m, malá zemědělská vesnička, je vzdálena od Mšena cca 2 kilometry severovýchodním směrem. Rozkládá se z části na návrší a svahu, zčásti pak na začátku dolu, který se nazývá Skramoušský. V dolní části vsi bývala kdysi studna, která ji zásobovala pitnou vodou. Voda pro zemědělské využití se brala z nádrží (kalů) nacházejících se v horní části vesnice. Na návsi na velké lípě také byl zavěšen zvon a sloužila tudíž jako zvonička. Chráněná lípa velkolistá uprostřed vsi stojí dodnes, zvon však na ní již nenajdeme. Místo toho zde stojí malá kaplička. Skramoušem prochází silnice 3. třídy číslo 27322 a železniční trať číslo 076 z Mělníka do Mladé Boleslavi, na níž má Skramouš vlastní železniční zastávku.Je součástí turistické trasy Mšeno - Skramouš – Vrátenská hora – Houska, značené modrou turistickou značkou. Počet obyvatel (2016): 28.

 Vojtěchov - 250 m, rekreační ves v horní části Kokořínského dolu, 4 km západně od Mšena. Vznikla v 18. stol. na příkaz rytíře Benedy jako součást stráneckého panství. V té době zde stával pivovar. Na SV okraji obce Pivovarský rybník (Vojtěchovská tůň), napájený potokem Pšovka. Nad ním přes silnici lesnaté návrší Stříbrník, na jehož úpatí je vodojem, kde se soustřeďuje pitná voda ze skalních rozsedlin i z blízkého Planého dolu. Zásobárna pitné vody pro část Mělnicka. Lidové stavby. Mokřady Pšovky. Rodiště první české lékařky dr. Anny Bayerové (1852-1924). CHKO Kokořínsko. Počet obyvatel (2016): 7.