Občanské sdružení Služba škole MB v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městem  Mladá Boleslav  otevírají  pro zájemce 1. semestr dvouletého cyklu Mladoboleslavské university třetího věku a volného času seniorů (říjen  2005 – leden 2006) aneb Vysokoškolský diplom nezískáte….“

   Cíl: Dáme možnost starším lidem, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se  měnící společnosti, načerpali nové vědomosti a dovednosti.  Vzdělání bude výlučně charakteru osobnostního rozvoje, nikoli profesní přípravy a nebude zakládat tak nárok na profesní uplatnění (kromě dobrovolných aktivit např. v rámci seniorské populace).  Témata jsou volena dle zájmu a první semestr je zaměřen na volnočasové aktivity seniorů s doplněním   základních znalostí v oblastech  společenskovědních oborů  jako např. historie Mladoboleslavska, zdravý životní styl, psychologie stáří, výtvarné umění atd.

   Metoda: Přednášejícími jsou převážně interní pedagogové škol, lékaři s odbornou praxí, špičkoví odborníci v oblasti kultury, historie, samospráv obcí a v neposlední řadě odborníci informačních technologií. Posluchači, kteří řádně splní všechny studijní povinnosti, dostanou po ukončení university třetího věku osvědčení o absolutoriu od primátora města Mladá Boleslav. Během studia nejsou požadovány žádné přijímací ani závěrečné zkoušky. Podmínky účasti a zápisné: důchodový věk, respektive do 2 let důchodového věku; invalidní důchodci od věku 50 let; zaplacení registračního poplatku ve výši 350 Kč za 1 semestr – platí pro obě skupiny. Místo konání: „Centrum vzdělávání dospělých a mládeže města Mladá Boleslav“ v prostorách  Služby škole MB, tř. V. Klementa 601, Mladá Boleslav a na Pekařově gymnáziu v Palackého ulici.

   Přihlášky je možné si vyzvednout každý všední den od 8 do 15 hodin na adrese: Služba škole MB, tř. V.  Klementa 601, Mladá Boleslav, telefon 326 334 547 – 9  (bližší informace podá  asistent vzdělávání Michal Šimek – e-mail: simek@sskolemb.cz ; Účastnický poplatek je nutné uhradit do konce září 2005 na pokladně Služby škole MB, tř. V. Klementa 601, Mladá Boleslav, kde bude taktéž prováděn zápis do I. semestru ročníku 2005/2006

   Služba škole Mladá Boleslav pořádá ve spolupráci s městem Mladá Boleslav cyklus pro seniory Posilování paměti. Doba trvání:  od pondělí 17. října 2005 do pondělí 16. ledna 2006 (6 setkání jednou za 2 týdny). Místo:  učebna Služby škole MB, tř. V. Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav. Čas:  od 14,30 do 17,30 hodin. Cílová skupina:  občanky a občané v důchodovém věku. Lektor: Mgr. Jaroslava Rampouchovápsycholožka, pracovnice pedagogicko - psychologické poradny v Praze. Obsah kurzu: paměť jako celek; typy paměti;      základní mechanizmy a funkce paměti; asociační zákony; vnímání, pozornost, ukládání do paměti, vybavování; posilování efektivního ukládání a uchovávání dat v paměti (struktura obsahu, mentální mapy, mnemotechnické postupy, pomůcky pro vybavování apod.); somatické vlivy (věk, pohlaví, individuální rozdíly, výživa, únavy, spánek, biorytmy apod.); poruchy paměti; trénink paměti (zásady a rady pro běžný život, praktická cvičení). Pčihlášky: do 10. října 2005. Kontakt: viz výše.

   Služba škole Mladá Boleslav pořádá ve spolupráci s městem Mladá Boleslav tříměsíční cyklus Malování pro seniory. Doba trvání:  od 8. září do 24. listopadu 2005. Místo:  učebna Služby škole MB, tř. V. Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav. Čas:  od 15 do 17 hodin. Cílová skupina:  občanky a občané v důchodovém věku. Lektor: Věra Pecovávýtvarnice. Obsah kurzu: výuka základních výtvarných technik. Přihlášky: do 2. září 2005. Kontakt: viz výše.

Michal Šimek