Město Mšeno nabízí občanům následující rozsah služeb poskytovaných za úplatu:

1.

 • dopravní služby
  - práce traktorem a převoz valníkem 
  Cena motohodiny 700 Kč, ruční nakládka 200 Kč/h/os.
  - svoz větví - zdarma po předchozí domluvě (pouze větší množství)
  Kontakt : p. Pavel Nečas, tel.: 775 277 834.
  - dovoz vody do bazénů autocisternou - cena 35 Kč/km, manipulace 200 Kč/h/os.
  - přečerpávání vody - dle dohody
  Kontakt : p. František Šulc ml., tel.: 728 916 940
 • zimní údržba
  - traktorem - cena motohodiny 700 Kč
  - ruční - 200 Kč/h/os.
  Kontakt : p. Pavel Nečas, tel.: 775 277 834.
  prodej palivového dříví a dřevní štěpky - ZMĚNA CENY PALIVA od 1.12.2022
  - cena 1260 Kč/prm = 1449 Kč včetně DPH za tvrdé listnaté dřevo
  (prostorový metr - 2 m kusy), 
  - cena 1100 Kč/prm = 1265 Kč včetně DPH za jehličnaté (směs).
  Sleva pro vlastníky nemovitostí a občany, kteří vytápějí nemovitosti ve Mšeně (včetně částí)
  - cena 700 Kč/prm = 805 Kč včetně DPH s limitem 20 prm/rok/vytápěná nemovitost.
  U zlevněného dříví nelze garantovat sortiment, jedná se o jehličnaté dřevo.
  Ceník samovýroby palivového dřeva.
  Cena zahradnické štěpky - 600 Kč/t, palivové - 600 Kč/prms.
  Objednávky přijímá podatelna MěÚ osobně, telefonicky či 0eru-bef4-xI.
 • hlášení místním rozhlasem - 30 Kč, - e-mail, tel.: 315 693 121
 • Poplatek za skenování dokumentů a jejich následné odeslání na určený e-mail dle počtu stran ve výši:
  1 - 20 stran 20 Kč, za každou další stránku nad 20 stran + 1 Kč.  

 • umístění letáků a plakátů pro komerční účely v prosklených vitrínách na nám. Míru:
  do velikosti A2   5 Kč/den
  do velikosti A0 10 Kč/den
  větší                20 Kč/den.
 • kroužkové vazby 

průměr mm

kapacita listů cca

náklady na hřbet

cena za svázání a hřbet

8

35

0,58

15

12

80

1,3

20

16

130

1,89

30

Přední průhledná folie

formát

náklady

cena Kč/ks

A4

6,5

7

Zadní pevná strana - karton

formát

náklady

cena Kč/ks

A4

5

6

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, palivové dřevo a štěpka - snížená sazba DPH, práce jsou účtovány minutově, motohodiny po čtvrthodinách.

2.

 • pronájem kontejnerů - 450 Kč/den + doprava, každý další den 150 Kč.
 • zapůjčení výsuvného žebříku - na základě předávacího protokolu (konstatování technického stavu, zaučení s manipulací atd.) Cena se skládá z těchto částí:
  - cena za dovoz a odvoz (motohodiny) - viz výše
  - cena půjčovného - 1. den 100 Kč/1 hod, maximálně 800 Kč a za každý další započatý den 500 Kč.
  Kontakt : Pavel Nečas, tel.: 775 277 834.

  pronájem sálu na radnici
   - 150 Kč/hod - e-mail, tel.: 315 693 121
  (s výjimkou prodejních akcí)
 • veřejný internet a práce na PC - v Infocentru a knihovně
 • reklama v městských médiích  
 • muzeum
 • koupaliště
 • hřbitov -  

  Řád veřejného pohřebiště 1.1.2020.pdf + Ceník.pdf

 • svatební obřady - v oddací den (pátek 10-13:00) v oddací síni MěÚ Mšeno zdarma.
  V jiných dnech, či jiných místech v matričním obvodu za poplatek 1.000 Kč.
  Kontakt : 03zkZ-, p. Helena Strnadová, tel. : 315 693 121
 • dobíjení elektrovozidel - v pracovní době úřadu na radničním dvoře - 4 kolíková zásuvka 32 A, nebo 16 A, nebo obyčejná zásuvka. Po předchozí domluvě lze i mimo pracovní dobu. Na městském koupališti v jeho provozní době (5 kolíková 16 A i obyčejná zásuvka).
  Poplatek 50 Kč (kolo za 20 Kč).

Ceny uvedené pod bodem 2. jsou konečné, tj. nepřipočítává se k nim DPH. S výjimkou pronájmu sálu, reklamy a cen vstupného na koupaliště.

 • sběrný dvůr na skládce TKO Mšeno 
  každou poslední sobotu v měsíci 8-11 hod. - nebezp. odpad, tel.: 315 693 010, podrobnosti
  seznam odpadů, které je možno odevzdat ve SD - sortiment_SD.xls
  Provozní doba skládky v pracovních dnech je 7-15:30. V těchto dnech SD přijímá bezplatně i elektroodpad v režimu zpětného odběru (spotřebiče) od kohokoli.

 • pytlový sběr papíru a plastů (pouze Mšeno) - svoz v lichých týdnech v úterý po 8:00
 • ceník skládky TKO (externí odkaz)

Rozsah standardních služeb spojených s výkonem státní správy a samosprávy a kontakty jsou zde.