Chorušická pouť 2005 –  premiéra rekonstruovaných varhan

Mše svatá v chorušickém kostele   Stejně jako v roce loňském se jedna z největších kulturních událostí v Chorušicích nesla v duchu spolupráce Obce Chorušice a Římskokatolické farnosti Chorušice. Program pouti byl zveřejněn  v předstihu, takže se ve vzpomínkách vraťme k těm nejzajímavějším okamžikům. Sobotní Mši svatou celebroval mons. Pavel Posád, sídelní biskup litoměřický. Spolu s ním koncelebrovali páter Antonín Audy, páter Peter Kothai a náš místní farář, páter Leopold Paseka. Účast biskupa litoměřického byla  vzácnou návštěvou pro všechny přítomné, stejně tak uvedení výstavy „Farní společenství“ autorky Michaely Antuškové páterem Pasekou v místním kostele. Tak jako loni zde byl vystaven originál mariánského obrazu, a dotvářel tak slavnostní atmosféru tradice pouti.

výstava "Myslivost"   Velmi hezky po oba dva dny byla navštívena výstava s názvem „Myslivost“, kterou pro návštěvníky připravil nejaktivnější spolek v obci – Myslivecké sdružení Chorušice–Velký Újezd v čele s předsedou Ing. Josefem Vejvodou. Trofeje lákaly stejně jako vystavené fotografie. Pěkným zpestřením byly ukázky vábení zvěře a videoprojekce k připravené tematice.

   Nedělní kulturní program odstartovala pohádka v podání Pražské divadelní společnosti Josefa Chorušická pouťDvořáka, která však byla přerušena deštivou přeháňkou. Za již drobného deště se představila dechovka Standy Tatara se svým programem. První část koncertu revivalové skupiny ABBA stars  začala spolu s průtrží mračen. Ta bohužel trvala i při vystoupení imitátora a baviče Václava Faltuse a přestala s ukončením druhé části koncertu ABBA stars po 16. hodině. I přes toto maximálně nepříznivé počasí během odpoledne byla účast na návsi asi 70 lidí, kterým se skladby legendární švédské skupiny ABBA velmi líbily a které dokázal Václav Faltus ve velmi studeném a vodou zalitém prostředí rozehřát svým neopakovatelným humorem. To, že je tento pán humoristou od přírody a v každé situaci, dokazoval na každém kroku. Rád se po svém vystoupení zdržel a dále v bezvadné náladě bavil přítomné.

   Tradiční tečkou za chorušickou poutí byl varhanní koncert duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie na po desetiletích opět rekonstruované kostelní varhany. Pro více jak 120 přítomných připravili  neopakovatelný zážitek Petr Strakoš (varhany) a Jana Kurečková, sólistka operety divadla Jiřího Myrona v Ostravě.

   Velký dík za tento  nezapomenutelný  zážitek zaslouží pater Leopold Paseka. Jeho aktivita a přístup k uchování kulturních památek ve vlastnictví Římskokatolické církve a kulturního života v obci jsou obdivuhodné. Všichni přejeme, aby jemu a všem, kteří svými aktivitami v tom  nejlepším slova smyslu obohacují život obyvatel místních i celého regionu, vydržel elán a síly.

Chorušická pouť   Poděkování patří všem, kteří se účastnili brigád v kostele, přípravy programu pouti, pracovníkům obce Chorušice, mládeži pomáhající s úklidem obce, obcím Mělnické Vtelno a Kadlín,  mysliveckému sdružení Chorušice – Velký Újezd, všem přispěvatelům a sponzorům  pouti, zvláště pak Středočeskému kraji. Pouť by nebyla poutí bez již stálých stánkařů, atrakcí firmy Fiala, Janeček a dalších, které byly po několika letech obměněny k naprosté spokojenosti návštěvníků. Závěrem nezbývá než si přát, aby příští pouť byla provázena lepším počasím a zůstala stále hodnotným zážitkem pro všechny generace návštěvníků.

Martin Bauer