Historie

V r. 1306 Mšeno připomínáno jako ves; nejstarší část - bývalá tvrz nad rybníčkem Blížka. V r. 1367 povýšení na město. Rozkvět v 16. stol. - rozvoj řemesel a trhů. Mšeno mělo až do r. 1786 právo hrdelní (bývalé popraviště na vršku Šibenec, 2 km jižně). V době třicetileté války Mšeno silně utrpělo drancováním Švédů a Sasů. R. 1804 vzniklo ve Mšeně jedno z prvních českých ochotnických divadel v Čechách. Městečko sužovaly časté požáry, největší v r. 1867 zničil 54 domů i s radnicí, kostelem a farou. Koncem 19. století bylo Mšeno městem živnostníků (180 živností), rozvoj kulturního života, zakládání spolků. Po Mnichovu 1938 se Mšeno stalo pohraničním městečkem, na sklonku 2. světové války operovala v okolí partyzánská skupina "Národní mstitel".

Pamětihodnosti

Kostel sv. Martina s vysokou novogotickou věží byl vybudován r. 1878 na místě původního kostela. Novogotická radnice z r. 1867, před ní barokní mariánské sousoší z 18. stol. Husitský kostelík sv. Jana postaven v l. 1398-1415, za Josefa II. změněn na sýpku, dnes hasičská zbrojnice. Vyhlášené přírodní koupaliště (městské lázně).
Ve Mšeně byla ke dni 1. 9. 2003 vyhlášena ministerstvem kultury ČR Městská památková zóna, podstatně staršího data je památková rezervace (213.9 KB) v části Olešno.

Současnost

Počet obyvatel - 1 449 (k 1.1.2021). Stagnace místního průmyslu, avšak rozvoj cestovního ruchu.

V obci jsou základní služby - pošta (zde i bankomat), policie, lékárna, zdravotní středisko (praktický, dětský lékař a zubní ordinace), škola, školka a i Domov seniorů (včetně provozu rehabilitace). Relativně dobré dopravní spojení. Veřejné WC je na parkovišti za kostelem.

Infrastruktura - železnice (ČD - trať 076 a 064), nový zemní rozvod telekomunikačních kabelů, vodovod napájený místním pramenem Stříbrník, ČOV (2003), kanalizace, možnost připojení k internetu (xDSL a WiFi).

Město Mšeno je obcí II. stupně (tj. obcí s pověřeným obecním úřadem výkonem části státní správy). Správní obvod zahrnuje obce: Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Mšeno, Nosálov, Stránka.

Rozloha katastrálního území v km²:

 k.ú. Mšeno 8,332 km²  k.ú. Olešno 5,743 km²  k.ú. Sedlec 8,896 km²
 k.ú. Skramouš 3,739 km²  celkem 26,71 km²  

Rozloha správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: 125,274 km².

Osobnosti

Josef Ladislav Píč (1847-1911) - archeolog, František Stanislav Hulicius (1825-1894) - národní buditel a publicista, Ludvík Böhm (1835-1908) - učitel a publicista, František Bíza (1849-1904) - malíř, Anna Frýdlová (1851-1879) - pěvkyně, Jan Křtitel Píšek (1814-1873) - pěvec, Josef Cinibulk (zemř. 1944) - ředitel školy, zanícený propagátor turistiky na Mšensku (Cinibulkova stezka), Tavík František Šimon (1877-1942) - grafik a malíř.


Symboly města     Interaktivní mapa města

 

Město je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (ext. odkaz)

Město je členem Národní sítě Zdravých měst (ext. odkaz)

Město je členem Sdružení místních samospráv (ext. odkaz)

Město je členem Svazku obcí Máchův kraj (ext. odkaz)

Město je členem Svazku měst a obcí VKM (ext. odkaz)

Město je členem Svazku obcí EKOD

 Zdravá města        Svazek obcí Máchův kraj