Jiří Guttenberg st.
starosta města Mšena
03zkZ-, telefon : 602 851 240

Ve funkci starosty od 19.10.2022.