Vážení občané Mšenska a blízkého okolí,

 

často se setkáváme s tím, že většina z vás netuší, že v případě řešení nelehkých životních situací se můžete obrátit na zdejší Městský úřad ve Mšeně, sociální úsek (mob. tel.: 775 277 211), s žádostí o radu či pomoc.

 

Je sice pravda, že u nás není možné žádat o finanční výpomoc, ale za to vám můžeme nabídnout řadu jiných nástrojů pomoci - např. dluhové poradenství, pomoc při prodloužení pobytu seniorů v domácím prostředí, poskytnutí přehledu poskytovatelů sociálních služeb v našem okolí, pomoc s identifikací příznaků domácího násilí a jeho možného řešení, pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči nebo o příspěvek na bydlení, pomoc při jednání s úřady (např. s podáním žádosti o vdovský či vdovecký důchod) atd., a proto neváhejte se na nás obrátit, na řešení problémů nejste sami.