Za první pololetí bylo vypůjčeno 3387 knih a časopisů – z toho 343 dětských knih. Děti si půjčují i v dospělém oddělení, např. povinnou četbu, encyklopedie apod. V knihovně  proběhly pravidelné besedy žáků naší školy na dané téma. Knihovnu také navštívila MŠ, uskutečnilo se jedenáct besed, kterých se zúčastnilo 264 dětí. Rovněž probíhají besedy v DS na témata podle přání seniorů.

Dnes Vás chceme  upozornit na tyto knihy: Novák, J. 222 technických skvostů České republiky (zajímavé památky); Wievegh, M. Lekce tvůrčího psaní (současný román); Novák, J.  Zatím dobrý Mašínovi (román o rodině Mašínů); Ireland, B. Souboj v Atlantiku; Sunders, T. Bitva o Normandii; Sunders, T. Operace (válečné romány); Hilton, J. Ztracený obzor (psychologický román); Archer, J. Vězení – deník (detektivní román); Deary, T. Strašná druhá světová válka; Deary, T. Mizerná první světová válka (humorné pojetí dějin).

Ivana Říhová