Město Mšeno aktivně usiluje o rozvoj turistického ruchu v oblasti Kokořínska. Jsme přesvědčeni, že je to cesta k rozvoji a ekonomickému růstu celého regionu.

Provoz Turistického informačního centra (TIC). Město Mšeno provozuje informační středisko, které má podporu cestovního ruchu jako svou hlavní náplň. Je umístěno v přízemí mšenské radnice.

Provoz internetových stránek pro Mšeno a Kokořínsko. Na adrese www.mestomseno.cz jsou v provozu obsáhlé internetové stránky, které jsou zaměřeny zejména na podporu turistického ruchu. Tyto stránky obdržely již několik ocenění

Nabízíme Vám následující možnosti prezentace Vaší činnosti :

 • Reklama na internetových stránkách - na dobu jednoho kalendářního roku formou:
  a) internetového odkazu (název firmy, kontakt, případně odkaz na již existující stránky)
  b) vlastní internetové stránky na portálu www.mestomseno.cz (v rozsahu přibližně jedné strany textu formátu A4 a max. 5 fotografií)
  c) uvedení pouze názvu firmy a předmětu činnosti
  d) umístění reklamního banneru na hlavní stránce (120 x 120 px)
 • Reklama v Mšenských novinách - reklama v měsíčníku vydávaného městem v nákladu cca 400 ks mimo sezonu, v sezoně vyšším. Základní rozměr 1/8 A4 nebo jeho násobky.
 • Reklama v osvětlených vitrínách -
 • je vhodná především pro jednorázové akce. Vaše prezentace bude umístěna v  prosklených osvětlených vitrínách na náměstí. 

Ceník reklamy:

médium

typ

cena

osvětlené vitríny do velikosti A2
do velikosti A0
větší

5 Kč/den
10 Kč/den
20 Kč/den

internet

odkaz - varianta a)

300 Kč

 

stránka - varianta b)

600 Kč

 

varianta c)

zdarma

  varianta d)

5 000 Kč

noviny Mšensko

1 cm jednosloupce

20 Kč

 

1 cm dvojsloupce

40 Kč

  1 cm trojsloupce

60 Kč

  1 cm čtyřsloupce

80 Kč

 

celá strana (26x80 cm)

2080 Kč

   K cenám se připočítává DPH v platné výši.

   Vaši prezentaci si můžete domluvit s administrátorem webu nebo u novin se VvdjcL4uK7NeWb9-WdGy83c. Inzerci v novinách lze sjednat i telefonicky na MěÚ - tel.: 315 693 121 či 03zkZ-9e. Poplatek lze uhradit buď v pokladně města, nebo bezhotovostně na č.ú. 2726171/0100, VS=2143, do zprávy pro příjemce uvést název firmy.