Pokličky u Mšena   Třebaže se Kokořínsko z ptačí perspektivy jeví jako placka, věřte, není tomu tak. Erozní působení přírodních vlivů zanechalo v této části České křídové pánve hluboké stopy v reliéfu krajiny. Voda vyhloubila do terénu četné divoké skalní rokle a doly, a odhalila tak usazeniny – pískovce, které byly v dávných dobách horizontálně uloženy mořem zasahujícím sem ze severu. Díky tomu dnes můžeme ve zdejších skalách nalézat otisky druhohorních mořských živočichů.
   Ráz zdejšího kraje netvoří jen četné pískovcové útvary, ale i čedičové, znělcové či trachytové vrchy, ohraničující oblast ze severu. Tyto kopce Dokeské pahorkatiny (Vrátenská hora, Nedvězí) poskytují znamenité výhledy do celé severní části České kotliny a severněji kolem Bezdězu přecházejí plynule do oblasti Polomených hor a severozápadně do Ralské pahorkatiny (Husa, Čap, Vlhošť, Ronov). Hrad Kokořín - foto Tomáš Hora THC
   Dominantami kraje jsou hrady (Kokořín, Houska, Bezděz, Bernštejn) a zříceniny. Naleznete zde i mnoho zámků (Kokořín, Liběchov, Dubá) a bývalých skalních hrádků, ale i mnoho drobných sakrálních staveb. Tento kraj, ve kterém spolu po staletí nažívali Češi a Němci, je zajímavý také svou původní dřevěnou architekturou, jež se dochovala z velké části díky péči rekreantů-chalupářů. Romantiky jistě přiláká i nespočet jeskyní a skalních obydlí Kokořínska.
Roubenka   Připočteme-li k tomu i fakt, že celá rozlehlá oblast Mšenska-Kokořínska je a byla vždy bez průmyslu a je relativně vzdálena hlavním dopravním tepnám, není potom divu, že je Kokořínsko protkáno hustou sítí turistických a cykloturistických tras. V tomto bohatě zalesněném kraji naleznete bezpočet romantických míst, která inspirovala již Karla Hynka Máchu, Eduarda Štorcha a nejednoho malíře. Přestože se Kokořínsko nachází v blízkosti Prahy, nebylo dosud plně objeveno turistickým průmyslem, Foto: J.Trevisana tak skýtá návštěvníkům mnoho možností prožití krásné dovolené mimo tradičních center turistického ruchu. 
   Krásy Kokořínska lze obdivovat téměř celoročně. V posledních letech se zvětšil počet ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu, zlepšil se i rozsah poskytovaných služeb. Tento vzestupný trend v rozvoji regionu bude jistě pokračovat. Věříme, že budete s návštěvou Kokořínska spokojeni a budete se k nám znovu rádi vracet.
   Celá oblast leží na území CHKO Kokořínsko, prosíme Vás proto o respektování pravidel ochrany přírody a značení v terénu. Tento kousek přírody je naším největším bohatstvím a měli bychom jej předat příštím generacím ve stavu lepším, než je dnes.


Kokořínský důl nabízí lesy, skály i roubené stavby - článek z tisku

Kokořínsko s kamerou - článek z tisku + video (ext. odkaz)

Kokořínské kulisy jsou ze skal, lesů a vody - článek z tisku (ext. odkaz)

Kokořínskem na kole - článek z tisku + video (ext. odkaz)

Mšeno se po desítkách let začalo měnit - článek z tisku (ext. odkaz)

Veřejný prostor funguje - článek z tisku (ext. odkaz)

Regiontourist - tipy co dělat na Kokořínsku (ext. odkaz)

 

Sezónní nabídka

Cyklobusy Máchovým krajem - víkendové prázdninové spoje s cyklopřívěsem.