Občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Termíny této povinnosti se řídí podle toho, jaký občanský průkaz občan má:

   a) občanský průkaz vydaný do 31.12.1994 musí být vyměněn nejpozději do 31.12.2005 (žádost o vydání musí být podána nejpozději do 30.11.2005)

   b) občanský průkaz vydaný do 31.12.1996 musí být vyměněn nejpozději do 31.12.2006 (žádost o vydání musí být podána nejpozději do 30.11.2006)

   c) občanský průkaz vydaný do 31.12.1998 musí být vyměněn nejpozději do 31.12.2007 (žádost o vydání musí být podána nejpozději do 30.11.2007)

   d) občanský průkaz vydaný do 31.12.2003 musí být vyměněn nejpozději do 31.12.2008 (žádost o vydání musí být podána nejpozději do 30.11.2008).

   Výše uvedené výměny občanských průkazů za nové se strojově čitelnými údaji jsou bez poplatku.

   V letošním roce je nutné vyměnit občanské průkazy typu  „knížka“ a občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994.

   Pro starší občany, kteří nemají možnost např. ze zdravotních důvodů zajistit si fotografii, která odpovídá platným předpisům (stanovená velikost, atd.), zorganizujeme fotografování v Domově seniorů Mšeno. Předpokládaný termín v polovině září. Zároveň bude možné si podat žádost o vydání nového občanského průkazu.

   Přesný termín bude vyhlášen místním rozhlasem a bude zveřejněn na úřední desce v parku na nám. Míru.

Mšeno dne 8. 8. 2005

Miluše Flíglová, tajemnice MěÚ Mšeno