Za výlohou obchodu s ovocem a zeleninou ve Mšeně se objevil menší plakátek, který srdečně zval veřejnost na klavírní koncert ve čtvrtek 28. 7. v Domově seniorů. Známá díla mistrů přednese paní Zdena Mudrová, profesionální hudebnice, členka orchestru Státní opery v Praze. Koncert se uskutečnil za přítomnosti 30 seniorů, kteří celé vystoupení velmi dobře sledovali a každou přednesenou skladbu oceňovali potleskali. Z veřejnosti přišel jen jeden občan. Škoda.

   Paní Zdena Mudrová doprovázela každý klavírní přednes krásným zpěvem. Skladby střídala hrou na klavír i na housle. Bylo možné slyšet jak krásné národní písně, tak skladby od Mozarta, Strausse a dalších skladatelů. Bylo to skutečné hudební pohlazení. Děkujeme.

Vlastimil Čech