Sbor dobrovolných hasičů města Mšena byl založen v roce 1876 z iniciativy tehdejšího purkmistra města. Důvodem bylo několik po sobě jdoucích velkých požárů, z nichž největší v roce 1876 postihl dvě třetiny města. Prvním zakládajícím starostou sboru se stal Antonín Černohorský a velitelem Jaroslav Janatka. Po různých obdobích, před první světovou válku a po ní, přes druhou, poválečná léta, komunistický režim, listopadovou revoluci, po různých útrapách a dobách svých úpadků a rozkvětů, přežil ve zdraví až do dnešní podoby. V současné době má sbor 26 činných členů, zásahovou jednotku plně vybavenu výstrojí a výzbrojí odpovídající současným normám, dvě cisternová vozidla na podvozcích T–815 a terénní automibil Nissan. V roce 2016 oslavil Sbor dobrovolných hasičů města Mšena 140. výročí od svého založení.

 

Okresní soutěž v požárním sportu