Sdružení pro obnovu Mšena

   Vzniklo v roce 1991 jako městský spolek, který měl za cíl rozvoj města a podnikání, úpravu vzhledu města a obnovu tradic a místní historie. Spolek začal vydávat noviny "Vyhlídky" (šéfredaktorem byl K. Horňák), které pak převzal MěÚ a změnil název na "Mšenské noviny". Také organizoval první jarmarky, úpravu pomníku TGM, zájezdy, výrobu mšenské vlajky a účastnil se prvních místních voleb do zastupitelstva města - jeho člen Josef Kauler se stal starostou. Mezi zakladateli spolku bylo mnoho učitelů, mšenských rodáků i nově přistěhovaných občanů. Pár let po revoluci činnost spolku ustávala s tím, jak se rozvíjela činnost MěÚ v oblastech, o které se předtím SPOM staral. Také mnoha členům ubývalo volného času a bohužel občas i chuti kvůli kritice zvenčí spolku. Rozhodně ale tento spolek po revoluci 1989 splnil svou úlohu při obnově Mšena.