Vzdělávací sbor pro Mšeno a okolí byl založen roku 1903. Jeho úkolem bylo prohlubovat a rozšiřovat vzdělávací a osvětovou práci na Mšensku. V roce 1907 sbor zřídil kočovnou Knihovnu Karla Havlíčka Borovského o 50 svazcích (zejména české knihy) a zajížděl s ní do blízkých poněmčených obcí. Pořádal přednášky a různé osvětové besedy na vesnicích. Sbor dokonce zakoupil k tomuto účelu v roce 1910 tzv. skioptikon (cosi jako diaprojektor).