Vlastenecko dobročinná obec baráčníků ve Mšeně u Mělníka

Prapor obce - přední stranaPrapor obce - zadní strana

  Spolek mšenských baráčníků byl založen L. P. 1911 členy Spolku vojenských vysloužilců pod názvem "Zábavný, vzdělávací a podpůrný spolek baráčníků pro Mšeno a okolí". Na první valné hromadě se sešli 34 členové, zde zvolili své představenstvo. Předsedou se stal Rudolf Rokos. Bylo usneseno, že budou používat upravený prapor bývalého Spolku vojenských vysloužilců. Jako svůj úkol si vytýčili pomáhat sociálně slabým v nemoci, při úmrtí apod. Spolek žil z příspěvků měšťanů a darů. Začíná pořádat zábavy a plesy. Za okupace spolek nezaniká, pouze omezuje svou činnost. V padesátých letech spolek opět začíná pracovat.

V roce 2017 spolek přerušil činnost.

Historie a současnost Obce baráčníků