Český svaz chovatelů – Základní organizace Mšeno

To je celý název našeho spolku, který byl založen v roce 1983. Na ustavující schůzi byli přítomni zástupci Okresní organizace Mělník. První chovatelskou výstavu jsme pořádali v objektu bývalého statku Na skaličkách, kde se výstavy několik let opakovaly. V rámci restitucí po roce 1989 byl objekt vrácen původnímu majiteli. Využili jsme nabídku MěÚ Mšeno, který nám poskytl areál bývalého katru v Jezerní ulici. Město nám pomohlo materiálně i finančně a na spolku zbyla náročná svépomocná přestavba do současné podoby. Stále je ovšem co zlepšovat.
Naší zájmovou činností je chov drobného domácího zvířectva – tj. králíci, drůbež, holubi a okrasné ptactvo. V areálu v Jezerní ulici pořádáme každoročně v červenci dnes již tradiční výstavu. V roce 2012 to byla za vydatné podpory města Mšena, Středočeského kraje i našich sponzorů již 15. výstava. Pravidelně se zúčastňujeme výstav v okrese Mělník i mimo něj, čímž šíříme povědomí o městě Mšeně. Také jsme se zapojili do programu MA21 v oblasti životního prostředí.
V současné době máme 14 členů a pravidelně se scházíme každý měsíc. Rádi přivítáme i další zájemce o chov. Navštívit nás můžete na výstavě, na našich stránkách či zavolat některému z našich členů.

Chovu Zdar!
ZO ČSCH Mšeno dne 17.3.2013

Kontakty :

Předseda
Ladislav Straka
Na klůčku 23, 277 35 Mšeno
Tel.: 736 617 553

Místopředseda
Jiří Povejšil
Luční 329, 471 41 Dubá
Tel.: 602 180 804, 03zkZ-

Jednatel
Michal Vejvoda
Nosálov 7, 277 35 Mšeno
Tel.: 603 982 351, 03zkZ-

externí webové stránky