Švédský val
   Znatelný val v lese při rozcestí značených cest, 2 km severozápadně od Mšena, snad z doby třicetileté války. V okolních roklích pískovcové útvary s horolezeckými možnostmi (viz rokle pod hájovnou).