Zčásti umělá jeskyně (3 x 3 m) neznámého původu ve skalních blocích mezi vsí Sedlec a roklí Kočičina.

Jeskyně BarcalínaJeskyně BarcalínaJeskyně Barcalína - přístup