Přírodní rezervace, vyhlášená v r. 1953 (rozloha 2 097 hektarů) uvnitř Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Osu území  tvoří kaňonovité údolí (vlastní Kokořínský důl), protékané potokem Pšovka. Délka údolí od křižovatky zvané Ráj až k žel. zast. Lhotka u Mělníka je 14 km.
   Do údolí ústí z obou stran množství kaňonovitých roklí a rokliček, většinou bezvodých, často s pěknými ukázkami selektivního větrání pískovců (pokličky, skalní okna, voštiny). Potok Pšovka vytváří několik tůní s bohatou vodní květenou. Nejznámější jsou tůně Harasovská, Podhradská, Hlučovská a Vojtěchovská. Je zde i několik ukázek lidové architektury v podobě roubených staveb (Hlučov, Vojtěchov, Ráj) a bývalých mlýnů (Štampach, Kroužek, Mlčeň).
   Po celé délce Kokořínského dolu vede silnice a červená značka Máchova stezka, která se, pokud je to možné, silnici vyhýbá. S ní křižují, nebo se stýkají další turistické trasy.

Foto: J.TrevisanFoto: J.Trevisan Foto: J.Trevisan