Boční rokle Kokořínského dolu směrem k Sedlci, od odbočky k Vrbodolu přechází v divoký kaňon vroubený pískovci.