Hrad Kokořín, foto: Tomáš Hora THC   Hrad nad Kokořínským dolem. Zbudován na pískovcové skále před pol. 14. stol. Hynkem Berkou z Dubé. Po tomto rodu hrad držel Řitka z Bezdědic a Klinštejnové (15. stol.). Podle pověsti působili v okolí v pozdějších dobách loupeživí rytíři vedení Petrovským. V 1. pol. 16. stol. hrad náležel rytířům Beřkovským ze Šebířova, později Kaplířům. Pak vystřídal ještě několik majitelů, avšak od 17. stol. začal pustnout.
   V 19. stol. je znám jako romantická zřícenina, často zpodobňovaná malíři. Přicházeli sem významní umělci a literáti v čele s Karlem Hynkem Máchou, který se zde inspiroval ke svému dílu Cikáni. Nynější podobu získal hrad při výrazných úpravách v l. 1911–18 za posledního soukromého majitele J. Špačka. Byl upraven podle plánů arch. E. Sochora za odborného dozoru Z. Wintera, Č. Zíbrta a A. Sedláčka.
Hrad Kokořín   Stavba je na protáhlém půdorysu s válcovou, 38 m vysokou věží s kamennou helmou (rozhled do Kokořínského dolu, na Hradsko aj.). Na kamenném schodišti při výstupu na věž jsou malby znaků šlechtických rodů. Palác byl přestavbou zvýšen o jedno patro a zastřešen. Jsou zde ukázky dřívějších zbraní, keramiky, dobový nábytek a nástěnné malby znázorňující vesměs rodinu Špačkovu. Po hradební zdi vede vyhlídkový ochoz. Zčásti zasypaná hradní studna (opředená pověstmi) byla několikrát předmětem zkoumání historiků. U paty malé věže na nádvoří socha od J. Kalvody (1915), zpodobňující ženu J. Špačka – Jarmilu.
   Je dostupný po turistických trasách 1070, 0004 a 3027.

 

Oficiální stránky hradu

Stránky hradu (NPÚ)