Nevelká umělá jeskyně vzdálená 1km severozápadně od Mšena v rokli pod osadou Romanov.
Nazývá se též jeskyně Máří Magdaleny. Jeskyni tvoří lichoběžníkový prostor o rozměru 5 x 2m a o výšce 1,8m, který je přístupný chodbou dlouhou 2,5m a vysokou 1,5m. Na stěně přímo proti vchodu je reliéf kříže. Po Kristu, který zde měl být vytesán, však dnes není ani stopy. Nad vnějším vchodovým portálem jeskyně býval umístěn nápis: Jeskyně sv. Máří Magdaleny. Doba vzniku je nejasná. Používala se snad jako zámecký sklep. Během třicetileté války zde byla skrýš cenných předmětů a obrazů pravděpodobně z panského sídla ve Mšeně (některé prameny uvádějí z kaple a sídla v Romanově, to však bylo postaveno až ve druhé polovině 17. století). Později v jeskyni nějaký čas pobýval poustevník. V r. 1820 zorganizoval vlastenecký kněz Václav Krolmus pouť ke kapli sv. Romana. Na základě udání však byla kaple i jeskyně Obraznice úředně uzavřeny.

Jeskyně ObrazniceJeskyně Obraznice
   foto: J.Trevisan