Po dokončení značení trasy 0057 v roce 2005 se propojí Polabská cyklotrasa se značením, začínajícím dosud v údolí Liběchovky, kudy prochází značně frekventovaná českolipská silnice, zdraví cyklistů nepříliš prospěšná. Nové značení se jí vyhne, na kole se pojede do Želíz zadem přes Boží Vodu, pod číslem 0010. Ze Želíz do Dolní Zimoře po silnici, pak lesním, poněkud se drolícím asfaltem přes Truskavenský důl. Po návratu na silnici si přijdou na své milovníci lehkých převodů, stoupání končí až za Kokořínem vsí, na začátku serpentin kolem hradu do Doliny.

Trasa 0012 bude z Polabské odbočovat v Ješovicích. Na Brocenské cestě si prohlédnete sochařské práce Václava Levého, do pískovcových skal vytesaného Hada a Harfenici, či kapličku Maří Magdaleny. Je třeba počítat s cestou terénem, zvlášť závěrečný sjezd do Tupadel je drsnější, písčitá cesta, občas nějaký ten kořen či kámen. Z Tupadel se jede po silnici směrem na Vidim, před hrůzně vypadajícím kopcem se odbočuje na úzkou, už dávno nejenom v zimě neudržovanou silničku Vidimským dolem. Stoupání se nevyhnete, jenom se odkládá, začne až za Dolní Vidimí, v Bukovém údolí, potit se budete až do Dobřeně. Ve vsi se odbočuje vpravo, cestou po hřebenové silnici se občas mihnou vyhlídky na Housecké vrchy, dobře je vidět rozhledna na Vrátenské hoře. V Jestřebici se zahýbá vlevo hned třikrát za sebou, poprvé na začátku vsi a naposled u hostince, na lesní cestu do Vojtěšského dolu, kde si u odbočky zelené turistické značky můžete udělat pěší exkurzi na Jestřebické pokličky. Ve Vojtěchově cyklotrasa vyúsťuje na silnici, sledující tok Pšovky, značenou číslem 142 až na velké cyklistické rozcestí u Lhotky.

Spojka obou předešlých cest má číslo 0011, na její absolvování se vyplatí mít baterku, petrolejku či jiný světelný zdroj - Šemánovický důlzačíná v Truskavenském dole a hned na prvním kilometru nabízí zastávku u jeskyně loupežníka Klempery, nedávno Klemperkazbavené letitých nánosů bahna a písku. Další atrakcí je nepříliš sjízdná, neznačená odbočka vlevo, kterou najdete v Šemánovickém dole, přibližně dva kilometry za rozcestím se žlutou turistickou značkou ke Kostelíčku. Až k lesní studánce se po ní dá jet, pak už se musí pěšky, k málo známému skalnímu převisu v lese pod Šemánovickým hřbitovem, jeho mohutný oblouk tvarem i velikostí připomíná Pravčickou bránu, jen vzadu zazděnou. Závěrečné stoupání cyklostezky končí kousek nad Dobření, to už jste zase na trase z Tupadel do Vojtěchova, zbývá si vybrat, zda se vrátit na Mělník údolím Pšovky či Liběchovky.