0010 Kokořínský Důl, Dolina - Kokořín, hrad - Želízy

 Km

Místo 

Křížení tras

00,0

Kokořínský Důl, Dolina 

142

01,0

Kokořín, hrad   

02,0

Kokořín, obec   

04,0

Truskavenský důl 

0011

11,5

Želízy 

0057