Skalní ostroh s průchodnou jeskyní, zčásti uměle přitesanou, 1,5 km jihozápadně od Jestřebice. Úkryt nekatolíků z doby protireformace. Z vrcholu skály dílčí rozhled do Šemanovického dolu a na ves Šemanovice s kostelem.