Ves 10 km severovýchodně od Liběchova, 5 km od Tupadel. Skládá se ze dvou částí:

Horní Vidim (350 m) na kopci či náhorní planině, k severu a východu spadající do hlubokých roklí. Připomínána kolem r. 1300. Vidimský důl.
   Zámek – původně barokní z 1. pol. 18. stol., renovován pseudobarokně r. 1898, mohutná věž rovněž z 19. stol. V přilehlém parku romantické stavby a sochy, většinou z konce 19. stol. V zámku dnes domov důchodců.
   Lidové stavby – budovy hospodářského dvora (u zámku), směrem k návsi částečně původně barokní s volutovými štíty z konce 17. stol. Srubová stavení, např. čp. 7, s bohatě řezanými částmi. Kostel sv. Martina s hranolovou věží vystavěn pseudogoticky r. 1878 na místě původního zbořeného kostela. Vidim je rodištěm J. V. Mrkvičky (1856–1938), zakladatele moderní bulharské malířské školy. Východně pod zámkem naleziště chráněného bramboříku evropského.

Dolní Vidim (270 m), převážně rekreační ves, sevřená v údolích, 1 km severně od Horní Vidimi. Západně – na místě dnešní hájovny – stával pivovar a nad ohybem modře značené cesty pod hájovnou jsou na skále zřetelné zbytky tvrze zvané Starý zámek. Naproti ve skalní stěně je otvor nepřístupné jeskyňky.
   Lidové stavby – srubové – např. čp. 37. V okolí Vidimi je mnoho lesních partií se zbrázděnými roklemi a pískovcovými útvary. Osinalický důl.