Pískovcový blok, 2 km severozápadně od Želíz, při široké lesní cestě v liběchovských lesích. Na skále jsou zpodobněny reliéfy lidských hlav, vedle nich pak jeskyňka a u ní reliéf ženy s harfou. Vše jsou práce sochaře Václava Levého ze 40. let 19. stol.