Širší, točité údolí s pískovci, západně od Horní Vidimi. Prochází jím asfaltová svážná cesta.