Mateřská škola Mšeno

Mateřská škola je dvoutřídní škola s dlouholetou tradicí.
Byla založena v roce 1940. V roce 1983 byla postavena nová účelová budova, k níž patří pěkná velká zahrada, zařízená dřevěnými průlezkami, pískovištěm, fotbalovým hřištěm, stolky, židličkami, takže je využívána po celý rok. V lednu 2009 se po rekonstrukci vnitřních prostor stává školou trojtřídní.

 

Charakteristika a historie          Současnost          Aktivity          Rekonstrukce 2011

 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, rozvíjet péči o děti se špatnou výslovností a o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.
Režim dne je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pracujeme podle rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy.

Naše aktivity: celoroční plavecký výcvik, adaptační režim, výtvarný kroužek, sportovní a kulturní akce, výuka anglického jazyka, škola v přírodě, turistické poznávání našeho města a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko


Akce mateřské školy probíhají po celý školní rok. Všechny aktuální termíny jsou vždy, alespoň týden předem, vyvěšeny na dveřích mateřské školy.

Některé akce jsou nabízeny ve Mšenských novinách, další informace, mimo jiné "Aktuální informace pro rodiče", "Jídelníček", Plán akcí" je možné nalézt na webových stránkách mateřské školy: www.materskeskolky.cz.

   Mateřská škola se zúčastňuje různých výtvarných soutěží a vždy se děti dobře umístí. Tradicí školy je dlouholetá spolupráce se ZUŠ ve Mšeně.

Havlíčkova 273, 277 35 Mšeno
tel.: 315 693 145
e-mail

Zápis do mateřské školy se koná vždy na jaře kalendářního roku. Přesný termín bude upřesněn.