Plastika   Základní umělecká škola ve Mšeně je nejstarším výtvarným oborem v Čechách. Byla založena v roce 1959 a v současné době má šest míst poskytovaného vzdělávání - Mšeno, Byšice, Kly a tři ateliéry v Mělníce. Naší snahou je postupná redukce tohoto počtu, za účelem lepšího vybavení. Kladem je stálý pedagogický sbor, nevýhodou pak mnoho detašovaných pracovišť. 
   Typické pro naši uměleckou školu byly monumentální plastiky. Za 40 let existence školy jich děti vytvořily na šedesát. Byly oceněny na řadě výstav a soutěží u nás i v cizině. Vystaveny byly například v budově OSN v New Yorku, Centre Pompidou v Paříži, dále v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. V roce 1998 tyto plastiky na naší škole studovala skupina amerických sochařů. Stálá expozice těchto prací je v budově České pojišťovny na Mělníku. Část je vystavena v ZŠ Kly.
   Nejznámější prací školy je poštovní známka, vydaná Československou poštou v roce 1982. Význam podtrhuje i to, že na poštovních známkách byly vydány pouze práce dětí z Terezína a pak tato známka.
   Účastníme se pravidelně Mezinárodní dětské výstavy Lidice, kde vystavují děti ze 75 zemí celého světa a z této soutěže  máme velkou kolekci čestných uznání a medailí. Bohatá je naše exkurzní činnost, slavný je např. pobyt školy na Akademii mramoru v CarrařeStolní kalendář pro rok 2004 v Itálii. Zajímavá jsou krajinářská soustředění i studijní pobyty v Národní galerii, pestrá je i naše výstavní činnost.
   Tradičním výtvorem jsou kalendáře ZUŠ Mšeno. Vydávají se každoročně od roku 1968, z původně nástěnného kalendáře se vyvinula verze stolní. Vydává je Občanské sdružení "Přátelé ZUŠ Mšeno" nákladem 2200 výtisků. Kalendáře je možné objednat na adrese školy. Vydáváme i katalogy k výstavám a pohledy.
   Od nového školního roku 2010/11 se posílil hudební obor a reorganizovala škola.

  
Podrobnosti o naší činnosti můžete nalézt na stránkách ZUŠ - http://www.zusmseno.cz.

Pohlednice Mšena - práce žáků ZUŠPohlednice Mšena - práce žáků ZUŠPohlednice Mšena - práce žáků ZUŠPohlednice Mšena - práce žáků ZUŠPohlednice Mšena - práce žáků ZUŠPohlednice Mšena - práce žáků ZUŠ
Pohlednice Mšena - práce našich žáků

Výtvarný obor:  327 žáků v 26 třídách - Mšeno, Mělník - Jungmanovy sady, DDM Mělník, Mělník-Mlazice, Byšice a Kly

Vyučující: Mgr. Čeněk Hlavatý (ředitel školy), Monika Chmelařová (zástupce ředitele), Hana Menclová (vedoucí VO), Mgr. Zuzana Hokešová a Mgr. Štěpánka Hlavatá

Fotogalerie z našich akcí v letech 2002-2005

Hudební obor:  Mšeno - 73 žáků (flétnový soubor, dětská kapela)

Vyučující: PhDr. Josef Šebesta, PhD. (vedoucí HO), Karel Horňák, Mgr. Veronika Skopcová a BcA. Pavel Šebesta

Ekonom a administrativní pracovnice: Ing. Petra Machová 
Školník a topič: Jan Mrówka

Základní umělecká škola Mšeno
Nádražní 326, 277 35 Mšeno
Telefon/fax : +420 315 693 088
E-mail 

http://www.zusmseno.cz