Naše aktivity

  • celoroční plavecký výcvik
  • adaptační režim
  • výtvarný kroužek
  • sportovní a kulturní akce
  • výuka anglického jazyka
  • škola v přírodě
  • turistické poznávání našeho města a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Dětem i rodičům je nabízena spousta nadstandardních aktivit, kterých se mohou účastnit společně - divadla, turistické vycházky, výlety, projektová odpoledne, vánoční besídka a další.

Dětem je nabízena i možnost docházet do výtvarného kroužku, na plavecký výcvik, je jim nabízena logopedická péče a týdenní ozdravný pobyt na škole v přírodě.           

Mateřská škola se nebrání ani návštěvám budoucích školáčků. Pokud mají rodiče zájem se se svými dětmi zúčastnit některých kulturních nebo sportovních akcí, stačí se předem domluvit s učitelkami v mateřské škole . 

 Akce mateřské školy probíhají po celý školní rok. Všechny aktuální termíny jsou vždy, alespoň týden předem, vyvěšeny na dveřích mateřské školy. Některé akce jsou nabízeny ve Mšenských novinách, další informace je možné nalézt na webových stránkách mateřské školy: www.materskeskolky.cz.