Mateřská škola Mšeno

Mateřská škola sídlí na malém městě uprostřed lesnaté oblasti mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. V okolí města je spousta krásných, turisticky zajímavých míst. Hrad Houska,Kokořín,Pokličky,Vrátenská hora s rozhlednou a další. Zřizovatelem mateřské školy je město Mšeno.

Minulost

Mateřská škola byla založena v roce 1940. Nejprve sídlila v budově základní školy a v roce 1960 se přestěhovala do vily v Havlíčkově ulici. Začínala jako mateřská škola jednotřídní, později dvojtřídní. V roce 1983 přesídlila mateřská škola do nově postavené účelové budovy s vlastní kuchyní, taktéž v ulici Havlíčkova. V lednu 2009 se po rekonstrukci vnitřních prostor stává školou trojtřídní.

Filozofie MŠ

Základní filozofií naší mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby. Rozvíjet v dětech poznání, že může jednat svobodně, ale že za své jednání a rozhodnutí zodpovídá a že může svou životní situaci svým jednáním ovlivňovat. Dítě by se mělo stát plnohodnotným jedincem společnosti do které se umí začlenit, musí být připraveno pro další rozvoj a učení, pro další život a správný postoj k němu. Dalším významným cílem naší mateřské školy je podporovat zdravý tělesný rozvoj dítěte a snažíme se vést děti k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, k úctě k vlastnímu životu a zdraví.

Stanovení podmínek přijímání dětí do mateřské školy

Stanovená kapacita mateřské školy je 60 dětí. Vzhledem k podmínkám stanovených hygienickými předpisy/to znamená počet umyvadel na jedno dítě/ je možno přijmout dětí 50. Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let, mladší děti pouze na základě doporučení pediatra,že dítě je zralé na docházku do mateřské školy. Odklady školní docházky doporučuje pediatr nebo pedagogicko-psychologická poradna. Přízemí mateřské školy je bezbariérové, proto je možno přijímat děti i s menším tělesným postižením. Po dohodě s vedením školy,s lékařským doporučením a vyjádřením odborného lékaře je možno integrovat i děti smyslově nebo mentálně postižené.

naše www-stránky