Obec (160–180 m), 7 km SZ od Mělníka, na pravém břehu Labe při ústí potoka Liběchovka. Patří k němu místní části: Boží Voda a Malý Liběchov. Připomínán r. 1318.
   Zámek, pův. vodní tvrz. V době kolem r. 1730 postavena za Pachtů z Rájova barokní, reprezentační část podle návrhu F. M. Kaňky. Úpravy v l. 1783, 1811, 1855. Nejznámějším obdobím zámku jsou 30. a zvláště 40. léta 19. stol., kdy za majetnictví Antonína Veita zde působí řada umělců-literátů, filozofů, malířů a sochařů (B. Bolzano, F. M. Klácel, J. V. Frič, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. K. Tyl, V. Levý aj.). Z té doby je i fresková výzdoba zámku od J. Navrátila (epos Vlasta aj.), čínské malby jsou připisovány Q. Mánesovi. V r. 1975 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce zámku. Byly zpřístupněny sbírky asijských kultur Náprstkova muzea. Vedle zámku je bývalá barokní konírna z r. 1781, býv. barokní špýchar byl upraven na depozitář muzea.
   Liběchov leží na trasách 1077 a 3025.

Stránky obce - www.obeclibechov.cz.