Čap

Vyhlídkový pískovcový útes se zajímavým skalním útvarem a s pozůstatky skalního hrádku nedaleko vesnice Obrok severozápadně od Dubé.

Mohutný skalní kyj, takzvanou Čapskou palici, hned tak někde neuvidíte. Díky rozdílné tvrdosti hornin a rychlosti zvětrávání vznikl přes tři metry vysoký kamenný kyj. Vyčnívá vzhůru ze skalní ostrožny, odkud je i nádherný rozhled. Je zde vidět část Českého středohoří, Vlhošť – nejvyšší hora CHKO Kokořínsko, a vrchy v okolí Dubé. Právě díky vyhlídce zde byl patrně před dávnými lety vybudován sklaní hrádek, po kterém zbyl již jen sklep vytesaný ve skále.