Ze života spolku  

22. 2. 1953
Období rozmachu spolkuNa valném zasedání ve spolkové místnosti u Procházků byl do čela spolku zvolen předseda Emil Rameš spolu s ostatními členy výboru. V listopadu tohoto roku se poprvé ozývají zástupci V. župy baráčníků z Mladé Boleslavi a žádají o společnou schůzku, aby se mšenský spolek stal jejich součástí. Členové se na svých schůzích dohadují a váhají, zda se připojit, či nikoli. Přesto ale zvou zástupce z V. župy na své příští valné zasedání.

14. 2. 1954
1. májse uskutečňuje valné zasedání, na kterém jsou přítomni pozvaní zástupci V. župy Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi a spolu s nimi se dostavili zástupci již začleněných okolních baráčnických obcí. Na zasedání bylo přijato usnesení, že mšenský spolek se připojí, a bylo rozhodnuto o změně názvu na Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Mšeno u Mělníka s tím, že od 1. 1. 1954 bude obec začleněna do V. župy. Mšenští baráčníci tak poprvé získávají nadřízenou složku.
   S těmito změnami se změnilo i pojmenování funkcí: předseda – rychtář, místopředseda – místorychtář, jednatel – syndik, pokladník – berní, revizoři – slídilové účtu atd.

1. máj13. 5. 1955
V tento den nastal slavnostní okamžik našeho spolku, kdy nás navštívili zástupci V. župy a slavnostně předali obci rychtářské právo, dva dřevěné svícny a Regule baráčnictva: „Rychtářským právem“ rychtář trojím poklepem zahajuje a končí zasedání. „Dřevěné svícny“ zdobí slavnostní předsednický stůl a jsou rozsvěcovány na znamení, že slavnostní schůze byla zahájena. „Regule“ – řídí práci baráčníků, jsou v nich vymezena práva a povinnosti členů a konšelů. V této době se mšenští rozhodují o svém novém praporu a májce, které vídají u jiných obcí, kde se pravidelně zúčastňují na jejich slavnostech. Vzhledem k finanční situaci spolku sbírají korunku ke korunce, organizují sběr surovin, chodí na brigády a pořádají zábavy a plesy, aby z těchto prostředků mohl být pořízen prapor a májka.

Zájezd 19576. 1. 1957
Byl zvolen nový rychtář Adolf Líbal. Spolek se v této době rozrůstá a má již 101 členů, kteří aktivně pracují. Požádali o návrh spolkového praporu a později o jeho zhotovení. Spolkový prapor má:
   - přední stranu v barvě červené s baráčkem uprostřed a nápisem Vlastenecko dobročinná obec baráčníků Mšeno u Mělníka – založeno L. P. 1911,
   - druhá strana je v barvě bílé s romanovskou kapličkou a heslem „Otcové naši zanechali nám – my našim dětem“. Slavnostní rozvinutí praporu
Slavnostní rozvinutí praporu bylo plánováno na 10. 6. 1957, ONV Mělník však slavnost zamítlo. Obec se nevzdává a prosadila, že 25. 6. 1961 na oslavě 50 let založení své obce zorganizovala a provedla slavnostní rozvinutí praporu a odhalení májky. Tato slavnost byla současně i prvním župním sjezdem V. župy, který mšenští baráčníci organizovali pod vedením nového rychtáře Václava Slánského. Slavnost se vydařila. Do Mšena se sjíždí mnoho krojovaných baráčníků, kteří v průvodu slavnostně vyzdobeným městem předvádějí své krajové kroje a obecní prapory. V tomto roce konšelstvo rozhodlo o předání starého praporu do mšenského muzea. Od 70. let v čele spolku stojí Václav Háze ml. Spolek baráčníků a jeho práce se lidem líbí, a proto má v tuto dobu 127 členů.

Svéráz11. 7. 1971
Obec slaví 60. výročí svého založení a současně organizuje mimořádný župní sjezd. Práce spolku změnila svoji náplň, zaniká podpůrná činnost. Hlavní náplní baráčníků se stává udržování starých tradic a krojů, jejich předvádění při slavnostních příležitostech, přehlídkách, pořádání staročeských májů a merend. Baráčnickým oblečením je „svéráz“. U mužů je to vyšívaná košile, tmavé kalhoty a čepice, u žen vyšívaná halenka, tmavá sukně a tmavé boty. 

23. 10. 1977
Obec ve spolupráci s V. župou organizuje „Župní sedění vzdělavatelů a dopisovatelů župního časopisu“.

Řazení slavnostního průvodu13. a 14. 6. 1981
U příležitosti 70 let od založení obce organizují baráčníci velkou dvoudenní slavnost spojenou s dalším mimořádným župním sjezdem. 13. června večer byla velká společná zábava v sokolovně. 14. Mšenští baráčnícičervna od ranních hodin začínala slavnost za doprovodu hudby. Sjelo se na 500 krojovaných baráčníků, 18 spolkových praporů a ve městě bylo přítomno přes 1000 civilních občanů. Odpolední řazení průvodů proběhlo u základní školy a za doprovodu dvou kapel prošel průvod vyzdobeným městem. Pokračováním byla slavnost za sokolovnou. Zde se uskutečnil kulturní program s přehlídkou krojů, tanci krojovaných souborů. Program provázel konferenciér p. Lelek z Liberce. Děti našly svoji zábavu v dětských koutcích, zatímco dospělí využili bohatě zajištěné občerstvení včetně domácích koláčů. Slavnost se vydařila a byla to naše největší akce.
Pozvánka na staročeský plesMimo těchto událostí baráčnický život běžel dál. Spolek pořádá zájezdy, baráčníci se zúčastňují ve svérázu výročních zasedání V. župy i sousedních obcí. Od roku 1974 do roku 1987 pořádali každoročně proslulé baráčnické plesy.
Při oslavách 60. výročí založení koupaliště dne 15. 5. 1992 jsme v krojích s dětmi a májkou zpestřili průvod, který prošel městem na slavnost konanou na koupališti.
Od roku 1972 se konšelstvo nemění. Až v roce 1996 přicházejí mladší a doplňují konšelstvo. Členská věková základna stárne, nejsou síly na pořádání větších akcí. Soustřeďujeme se pouze na menší akce. Pořádáme jedenkrát měsíčně taneční večírky pro starší, organizujeme zájezdy, společně slavíme kulatá výročí členů, pořádáme opékání vuřtů, upálení čarodějnic, svátek matek a posezení na konci roku.

Piešťanský kroj
30. 5. 1998

pořádala obec Řepov staročeské máje s přehlídkou krojů. Tam jsme získali s piešťanským krojem tetičky Medvecové 1. místo za kroj, který předváděla naše syndička M. Říhová.


Historie baráčníků v Pojizeří29. 5. 1999
byla slavnostně otevřena výstava krojů na zámku v Mladé Boleslavi „Historie baráčníků v Pojizeří“. Slavnost byla zahájena krojovaným průvodem baráčníků po městě. Na zámku jsme mimo jiné shlédli vystoupení tanečních souborů - Lipin z Vracova, Radovan z Napajedel, Šafránu z Jablonce nad Nisou, Jizeran z Řepova.

12. 6. 1999
Župní sjezd v Jabloncijsme společně s organizací mšenských zahrádkářů navštívili botanickou zahradu v Liberci a odpoledne jsme se zúčastnili župního sjezdu v Jablonci nad Nisou. Pro nepřízeň počasí byl průvod zrušen, ale kulturní program v sále byl bohatý. Střídaly se taneční soubory se zpěvy a tanci.
Společné procházky po Mšensku a Kokořínském údolí jsou jednou z naší další činnosti. Byli jsme při slavnostním otevření rozhledny na Vrátenské hoře a u slavnostní zavěšení zvonu v kapličce ve Vojtěchově.

MS juniorů na ploché dráze ve Mšeně
1. 5. 2000

Naše krojované děti s májkou a desítka baráčníků ve svérázu společně s tanečním souborem Jizeran ze Řepova se zúčastnily slavnostního zahájení mistrovství světa juniorů na ploché dráze na stadionu ve Mšeně.

Kříž sv. AntoníčkaKrojovaný průvod městem17. 6. 2000
slavila V. župa 95. výročí svého založení. Zúčastnili jsme se průvodu městem s praporem a ve svérázu i odpoledního programu na zimním stadionu v Mladé Boleslavi.
Již několik let se staráme o kamenný kříž sv. Antoníčka ve Mšeně. Každoročně jej připravujeme pro červnovou slavnostní mši v přírodě. Tato mšenská památka se nachází za městským koupalištěm.


Z oslav 90. výročí9. 6. 2001
jsme slavili 90. výročí založení naší obce za účasti župního rychtáře souseda Nováka, starostky Městského úřadu Mšeno p. Marie Štráchalové a dalších hostů ze sousedních obcí. Slavnostní ráz zasedání podpořil dětský krojovaný soubor ze Řepova a naše krojované děti. Hodnotili jsme svoji činnost za uplynulou dobu, Pozvánka na oslavy 90. výročívzpomínali na zesnulé i zakládající členy. Připomněli jsme si naši krojovanou účast na různých slavnostech, tradičních účastí na prvomájových průvodech, sjezdech i dalších slavnostech. Zdravice župního rychtáře ocenila práci konšelstva a součastně upozornila na jeho velkou snahu udržet tuto jedinou obec na bývalém okrese Mělník v činnosti přes vysoký věkový průměr členů a jejich malý počet.

Výroční zasedání 2001Pohřeb rychtáře25. 11. 2001
Proběhlo výroční zasedání, které naposledy vedl náš dlouholetý rychtář soused Václav Háze. Byl členem baráčníků od svých 18 let. Dne 23. 3. 2002 od nás navždy odešel. Poslední rozloučení se konalo 30. 3. 2002 za velké účasti členů s praporem. Přijeli i zástupci V. župy s praporem.

ROK 2002

Od této doby vedl obec místorychtář Jiří Říha. Pracovali jsme dále. Naši zástupci vyjížděli na máje do Strenic, Čejetic, účastnili jsme se výletu do Průhonic, podpořili jsme divadelní vystoupení muzikálových hvězd na hradě Houska. Pravidelně podporujeme i mšenskou kulturu, např. písničkový pořad Hašlerky z MKD Mělník, ochotníky ze Zvoleněvsi, představení Divadelního sdružení Mšeno na hře "Šest žen Jindřicha VIII.", kde hráli naši dva členové.

31. 8. 2002
jsme podpořili slavnost 70 let městského koupaliště s velkým kulturním programem. Výtěžek z této akce byl věnován na podporu záplavou postižené obce Kly. I naše organizace přispěla z našich skromných finančních prostředků.

Pohřeb župního rychtáře

27. 8. 2002
zemřel župní rychtář soused Novák, které ho jsme 3. 9. 2002 doprovodili ve svérázu i s praporem.


ROK 2003

Život v obci plyne dál, staří členové nám odcházejí, přesto pracujeme. Staráme se o členy, organizujeme zájezdy, slavíme s nimi jejich kulaté narozeniny. Zástupci obce odjíždějí na baráčnický ples do Čisté, účastníme se další premiéry DSM představení hry Karla Čapka "Ze života hmyzu". Zde hraje syndička Říhová a Říha mladší. Naši členové se též účastnili „Běhu Terryho Foxe“, který se konal poprvé ve Mšeně na koupališti.

8. 2. 2003
se konalo výroční zasedání V. župy, které vedl nový rychtář soused Urbánek. Bohužel týden poté zemřel. Naši zástupci jej i s praporem obce doprovodili v Bakově na poslední cestě.

15. 3. 2003
byl župní sjezd v Dobrovici – vydařil se a i mšenští byli přitom.

21. 6. 2003
Obec Bělá p. Bezdězem slaví 70 let.

5. 7. 2003
se konal v Bakově nad Jizerou u příležitosti 100 let trvání obce župní sjezd. Obě akce naši členové navštívili.

30. 11. 2003
Výroční zasedání 2003se konalo výroční volební zasedání naší obce, které jsme jako tradičně nemohli pořádat v krásném salonku hotelu Zlatý lev pro jeho stavební rekonstrukci. Hledali jsme dlouho náhradní řešení, a tak ředitel ZUŠ Mšeno nám umožnil uspořádat zasedání v prostorách umělecké školy. Učebnu jsme vyzdobili, připravili občerstvení. Slavnostní ráz zasedání podtrhlo vystoupení dětí z hudebního oboru ZUŠ Mšeno. Dík za vše. Zasedání navštívili zástupci V. župy, zástupci sousedních obcí i starostka MěÚ Mšeno. Na tomto zasedání bylo zvoleno nové konšelstvo. Poprvé v historii mšenské obce byla zvolena do čela rychtářka M. Červinková. Dále byli zvoleni místorychtář J. Říha st., syndička M. Říhová, berní I. Medvecová, vzdělavatel K. Tvrdý, slídilové účtu L. Němcová a M. Dubská, panímaminka I. Medvecová, pantatínek B. Beneš a ostatní členové konšelstva. Z usnesení vyplynulo, že od roku 2004 popřejeme členům k narozeninám ve své rubrice Mšenských novin. Dále byla vyhlášena soutěž o získání nových členů. První úspěch jsme zaznamenali již na tomto zasedání.

Vítání ministra Škromacha
8. 12. 2003

bylo ve Mšeně velkou událostí otevření Domova seniorů panem ministrem Škromachem a paní starostkou Městského úřadu Mšeno. Naše členky je přivítaly v krojích podáním chleba a soli, což je pocta při našich slavnostních příležitostech.


Děkujeme všem členům za práci a přejeme do dalších let hodně zdraví.