Na této stránce naleznete formuláře, které lze použít při písemných podáních na MěÚ Mšeno, nebo elektronických podáních v naší e-podatelně. Při písemném podávání formulářů je vyžadován ověřený podpis, v případě elektronického podání je to platný elektronický podpis (certifikát).

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Jak žádat o zřízení věcného břemene

Formuláře odboru organizačního a správního - úsek evidence obyvatel

Formuláře odboru organizačního a správního - úsek matriky

Formulář pro zvláštní užívání komunikace

Formuláře stavebního úřadu

Formuláře silničního správního úřadu

Formuláře životního prostředí

Formulář pro grantové řízení pro neziskové organizace

Žádost o dotaci z grantového řízení.doc      Vyúčtování dotace grantového řízení.doc

Formuláře pro dotace a půjčky z Fondu regenerace města

Formular FR.xls          Závěrečná zpráva a vyúčtování.doc