Celkový pohled na ČOV   V roce 2003 byla ve Mšeně dokončena stavba nové čistírny odpadních vod. Po letech příprav a důkladných průzkumů (pod námi je velká zásobárna pitné vody) byla nákladem kolem 30 mil. Kč stavba biologické ČOV v letech 2001-2003 realizována a s ní i doplnění stokové sítě ve městě a výstavba čerpací stanice.

   Čistírna (ČOV) se skládá z objektu hrubého předčištění a ze sdruženého objektu, před tuto hlavní linku je předřazen separátor pro zachycení nečistot z přívalových dešťů. Odpadní voda přitéká na hrubé předčištění, projde česlemi, lapákem písku a odchází na biologický stupeň. Separace aktivní směsi probíhá v dosazovacích nádržích, vratný kal je čerpán zpět do aktivace. Přebytečný kal je odvodňován na pytlovacím zařízení. Technologie biologického čištění je na bázi R-D-N systému a jeho kapacita je 10 l/s. Čistírna se nachází v údolí Hlovec.

Fotografie z výstavby ČOV