Ikonografie  

   Mšeno se v historických pramenech poprvé připomíná v roce 1306, když král Václav III. zapsal ves Hynku Berkovi z Dubé. V roce 1352 vrátil Hynkův syn Jindřich králi část nabytého majetku a ten byl opět připojen k hradu Bezdězu. Tehdy je Mšeno poprvé připomenuto jako "oppidum" - městečko. I když v roce 1802 je zmiňováno jako město, tak v příštích desetiletích označení kolísalo mezi městysem a městem. 3. září 1991 bylo Mšeno určeno městem. Historická pečeť

   Znak měl být městečku Mšeno údajně udělen králem Ferdinandem I. v roce 1545 na přímluvu Jana ml. Špetle z Janovic. Doloženo to však není. Na nejstarších zachovaných pečetích je v pečetním poli vyobrazena orlice. Dle svědectví pamětníků, učiněného v roce 1834, byla orlice černá ve stříbrném poli.
V současné době užívá Mšeno městský znak shodný s rodovým erbem Špetlů z Janovic, s odkazem na tradici trvající nejméně od druhé poloviny 19. století.

Znak města Mšena

 

Znak města Mšeno lze popsat takto: v modrém štítu stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.

  

Podoba městského praporu vznikla v letech 1992 - 1993 jako reakce na určení Mšena městem. Návrh vypracovalo a fyzickou podobu praporu městu věnovalo občanské sdružení Spolek pro obnovu Mšena. Vexilologickými pravidly byla vynucena jeho úprava. 
   Prapor se shoduje s následujícím popisem: na modrém listu bílo-červeně polcená orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a žlutým, jetelovitě zakončeným perizoniem.