Kaple na Romanově   Několik usedlostí na návrší (390 m) severozápadně od Mšena, novoklasicistní kaple z roku 1890, přestavěná na rekreační objekt. Svého času letní sídlo pánů a vrchnosti Mšena. Stávala zde kaple zasvěcená sv. Romanovi (při ní rozsáhlé pohřebiště pro okolní obce) a zámek, který byl vystavěn v 15. století. Roku 1724 dal hrabě Jan Hynek Věžník (tehdejší vlastník mšenského panství) zámek zbořit a materiál z něj převézt na stavbu zámku v Lobči. Roku 1766 byl Romanov i s polnostmi vykoupen městem Mšenem a poté obnovena a Kaple na Romanovězvětšena i zchátralá kaple. Ta byla zasvěcena sv. Maří Magdaléně. O dva roky později byla vystavěna křížová cesta od Mšena na Romanov se 14 kapličkami a provozovalo se zde představení o umučení Ježíše Krista. V roce 1798 byla tato představení zemskou vládou zakázána v celé zemi a následně zrušena i křížová cesta na Romanov. Mšeno nemělo prostředky na údržbu kaple a ta v 19. století postupně chátrala. Dříve místo občasných slavností a později i táborů lidu.
   Rozhledy zvláště k severu a východu na Vrátenskou horuHousecké vrchy a k Bezdězu.
   Okolí: hájovna Romanov (Na Rovinách) - křižovatka mnoha turistických tras (četné skalní rokle, Švédský val). Severně nedaleko v rokli nevelká umělá jeskyně Obraznice, kde byla za třicetileté války skrýš cenných předmětů (i obrazů) z panského sídla na Romanově, které zaniklo r. 1724. Působiště etnografa, archeologa a buditele Václava Krolmuse.