Dvě jeskyně v pískovcových blocích nad Kokořínským dolem, 1,5 km severně od Doliny. Jsou neznámého původu, snad prehistorického. Ve skalní rozsedlině tesané schůdky vedou na rozhledovou plošinu (rozhled na hrad Kokořín, do Kokořínského dolu, na Hradsko).

Zbytky hrádku severně od centra obce Kokořínský důl. Jeskyně Nedamy jsou ve skutečnosti jedním z největších středověkých skalních hrádků Kokořínska. Podle úlomků keramiky získaných povrchovým sběrem se existence hrádku odhaduje na 13. Století, popř. počátek 14. století. Od okolního terénu je oddělen mělkým příkopem a valem. Skalní rozsedlina odděluje vlastní jádro hrádku od předhradí. Ve skalnatém jádru se dodnes zachovaly tři vytesané místnosti a několik záseků po dřevěném opevnění. Nejspodnější prostor má rozměry 4 x 4m, do dalších se dá vystoupit úzkou průrvou dělící druhou místnost na dvě části (podobně jako hrádek v Dolní Vidimi). Nad vstupem do třetí místnosti (rozměry 4 x 5m) je vytesán maltézský kříž. Tuto část hrádku spojují s horní plošinou dnes výrazně sešlapané schody. Během třicetileté války skalní prostory sloužily jako útočiště místních lidí před drancujícími švédskými vojáky. Lokalita bývalého hrádku byla (stejně jako nedaleké jeskyně Staráky) znehodnocena pozdějšími romantickými úpravami.