Kostel sv. Jiří    Malá ves (315 m) nad Kokořínským dolem. Rozkládá se na plošině chráněné pískovcovými útesy, přístupné jen komunikací od severovýchodu a strmými stezkami. Původně pravěké i staroslovanské hradiště. Četné archeologické nálezy (žárové hroby, popelnice, bronzové zbraně). Augustin Sedláček sem lokalizuje hradiště Canburg, které bylo dle franckých rukopisů na počátku 9. stol. marně obléháno. Archeology objeven dvorec velmože z 9. stol. a část hřbitova z 10.-12. stol.
    Kostelík sv. Jiří, původně románský, byl znovu vystavěn v r. 1874. Hradsko je dějištěm románu Eduarda Štorcha Zastavený příval. V blízkosti pěkné výhledy do Kokořínského dolu, na hrad Kokořín i na vzdálenější lokality.