Ve střední části Máchova kraje se zvedají Housecké vrchy, na jejichž nejvyšším vrcholu, 508m vysoké Vrátenské hoře, byla postavena nová rozhledna. V dávných dobách počátků turistiky tu už jedna stála, Okrašlovací spolek ve Mšeně získal v roce 1893 vysloužilou hasičskou věž, rozebral ji a znovu postavil na vrcholu Vrátenky. Ale nestačil na údržbu, takže ji věnoval Klubu českých turistů, ten si s dárkem také neporadil a tak se rozhledna v roce 1903 zřítila. Ta nová, postavená v rekordním čase česko-rakouskou firmou, vybranou v konkursu, je podstatně bytelnější - také přišla na 8 milionů. Stavbu financovalo Sdružení obcí Kokořínska společně s provozovateli radiokomunikačních sítí a je to jeden z mála příkladů rozumné spolupráce v tomto směru u nás, na rozdíl od mnoha jiných vrcholů našich hor, kde vedle starých kamenných rozhleden stojí hrůzná monstra vysílačů, většinou připomínající těžní věže ropných nalezišť.

Vrátenská vyhlídková věž má zajímavý trojboký půdorys, schodiště je oplášťované a po jeho 126 stupních se dostanete na RozhlednaNa Fučíkovskémzastřešenou vyhlídkovou plošinu ve výšce pětadvaceti metrů. Zbytek 42 m vysoké věžě tvoří anténní soustavy. Rozhled stojí za námahu vynaloženou na schodech, celý Máchův kraj, jemuž vévodí dvojvrší Bezdězů, je tu jako na dlani. Dobře je vidět i vysílač na Ještědu, o kousek dál Český ráj s dobře patrnými Troskami a za dobré viditelnosti Krkonoše a Jizerky, zrovna tak jako na druhé straně za Českým středohořím se zvedající hřebeny Krušných hor. Kraj pod rozhlednou, protkaný hustou sítí turistických cest, si oblíbili nejen pěší vandrovní, ale těší se i stoupajícímu zájmu vyznavačů cykloturistiky a tak byla současně se stavbou rozhledny v Houseckých vrších vyznačena i terénní cyklotrasa. Značení bylo provedeno již podle sjednoceného systému KČT, jímž by měly být postupně vyznačeny všechny cyklotrasy u nás. Značky terénních cyklostezek jsou v podstatě stejné jako u klasického pásového turistického značení, liší se jen základní barvou, ukazatele a okrajové pásy značek jsou žluté, takže trasy pak mohou být značeny červeně, zeleně, modře a bíle.

Pod Vrátenskou horou byl červeně vyznačen patnáctikilometrový okruh, protnutý zelenou spojkou, která vás přivede až k samotné rozhledně. Pojedete-li z Mělníka po silnici Kokořínským dolem směrem na Dubou, odbočíte na Ráji doprava na Hrad HouskaZámecká cestaMšeno a hned vzápětí doleva na Libovice, na obou odbočkách je ukazatel k rozhledně. U Příboh narazíte na žlutě lemovanou červenou cykloznačku. Protože se jedná o okruh, můžete si vybrat libovolný směr. Odbočíte-li doleva, lesní cesta postupně stoupá až na Housecký hřeben. Tady se vyplatí na chvíli cyklotrasu opustit, a po silničce, značené červenou turistickou značkou, navštívit zámek Housku. Po prohlídce se vrátíte na cyklotrasu a dopřejete si rychlý sjezd, vzápětí zaplacený krvavým stoupáním. Na rozcestí u Vojetína poprvé potkáte zelenou trasu, která přes samotu Na Fučíkovském stoupá k vrcholu Vrátenské hory. Červený okruh pokračuje přes Vojetín, vesnici ztracenou v lesích, romantickým Kružským dolem, vroubeným pískovcovými stěnami a vyúsťuje na silnici do Nosálova. Ten je zajímavý nejenom nejlépe zachovanou lidovou architekturou v širokém okolí, ale i proslulou hospůdkou, kde se unavený cyklista může nejen občerstvit, ale i dobře naobědvat.

Z Nosálova cyklotrasa ještě chvíli stoupá do Libovic, kde je rozcestí s opačným koncem zelené trasy, vedoucí i z této strany k rozhledně. Červený okruh odtud pokračuje dlouhým sjezdem, silnicí s nepříliš kvalitním povrchem až na rozcestí u Příboh, kde se uzavírá.