Ves (380 m), 8 km severovýchodně od Mšena. Původně patřila k Bezdězu, jako manská ves připomínána ve 14. stol. Uváděna jako příklad gotické vsi ze 14. stol., složené z „franckých dvorců“. Lidové stavby: čp. 4 – stavení s empírovou branou, čp. 5 – patrové roubené stavení se „sluncovým“ štítem, čp. 36 s pozdně barokní branou z r. 1770. Před stavením č. 8 dvě 200 let staré lípy malolisté.
   Okolí: Vrátenská hora (rozhledna z r. 1999), Housecké vrchy

Stránky obce - www.nosalov.cz.