Začátky fotbalu ve Mšeně spadají přibližně do roku 1925, kdy několik mšenských nadšenců sehrálo první zápas na Řepíně. V letech 1926 a 1927 přijela do Mšena divadelní společnost Olšovských. Měli ve svém středu několik členů, kteří si rádi zahráli kopanou. Zagitovali několik mšenských nadšenců, a tak byl sehrán první fotbalový zápas ve Mšeně, který se hrál za mlýnem, na pozemku sloužícím ke skládce řepy. Divadelníci měli svoje dresy, mšenští hráli v košilích a s vyhrnutými nohavicemi. Výsledek tohoto utkání se nedochoval. 
   Další léta o fotbalu nebylo již slyšet, neboť zde nebyla dostatečná vhodná plocha, kde by se mohlo hrát. Obrat nastal až při otevření nové školy v roce 1928, kdy za školou vzniklo hřiště. A tehdy dal impuls k založení kopané ve Mšeně učitel měšťanské školy J. Šplíchal, zaučující své žáky při hodině tělocviku tajům fotbalového umění. Ti vlastně, aniž by si to uvědomovali, byli prvními průkopníky fotbalu ve Mšeně. 
   Koncem září 1929 sešlo se několik nadšenců v hostinci "U Štolců". Slovo dalo slovo, a tak byl utvořen prozatímní výbor. V. Václavík byl pověřen, aby se zeptal ředitele školy J. Cinibulka, zda by školní hřiště mohlo být propůjčeno pro kopanou. Škola souhlasila. Proto byla ihned podána přihláška Českému fotbalovému svazu do Prahy. Byly vyžádány stanovy a pro pokročilou dobu bylo rozhodnuto zahájit éru kopané na jaře roku 1930. Mezitím se upravovalo hřiště.
   Na podzim roku 1929 se zde hrál první tréninkový zápas. Jedno družstvo postavilo Školkařství A. Šimona, druhé mužstvo bylo z města. Městské družstvo tehdy vysoko vyhrálo. A pak přišel pro mšenskou kopanou památný den - 30. listopad 1929. Do radnice byla svolána ustavující schůze, které se zúčastnilo 30 osob. Bylo přikročeno k ustanovení prvního výboru.
   Zvoleni byli – předseda oddílu: dr. B. Mareček, místopředseda: J. Šafak-pekař, jednatel: M. Carvan, pokladník: Václav Václavík, I. náčelník: J. Vondrák, II. náčelník: Antonín Pařík. Náhradníci: J. Klečka, O. Jarolímek, J. Bliml, Š. Kašpárek, J. Krátký a L. Rutte. Dále bylo usneseno, že spolek ponese název „Sportovní Klub Mšeno – SK Mšeno“. Dne 21.března 1930 byla svolána do restaurace „U Bažanta“ první řádná valná hromada, které se účastnilo 40 členů SK Mšeno.
   Rychle se blížil Hod boží velikonoční, na který bylo stanoveno zahájení sportovní činnosti. Týden před nedělí velikonoční celý propršel, ale v neděli v půl desáté za krásného počasí začal koncert a květinové korzo. O desáté hodině byl odstartován cyklistický závod na trati Mšeno - Mělník – Mšeno. První skončil V. Jansa za Záboří, druhý V. Hájek ze Řepína a třetí F. Reiman z Pšovky. V závodě trakařů dojel první B. Kašpárek. Odpoledne se konal průvod s hudbou městem, byl položen věnec u pomníku padlých. V průvodu šla všechna družstva včetně hostů a mnoha příznivců SK Mšeno. Na hřišti byl sehrán zápas v házené žen. Poté byl sehrán zápas v kopané mezi SK Mšeno a SK Mělník. Naši nastoupili v černobílých pruhovaných dresech. SK Mšeno prohrálo vysoko 1:7. Tímto zápasem vstoupilo SK Mšeno do sportovní historie města Mšena.
   Dne 17. 3. 1931 se ve výborové schůzi ustavuje cyklistický odbor. Po stránce finanční je rok 1931 velmi špatný, a tak prostředky na sportovní činnost zajišťuje zábavní výbor v čele s V. Václavíkem. Je položen základ tradičním sportovním plesům, které se vyznačovaly vždy pohádkovou světelnou dekorací. Dne 27. a 28. srpna byly uspořádány slavnosti na koupališti spojené s Benátskou nocí. V roce 1933 byl ustanoven kroužek těžkoatletický. Zpočátku byl velký zájem, který ale pomalu upadal, a tak kroužek po roce zaniká.
   V roce 1934 se I. mužstvo probojovalo do I. B třídy, v té ale setrvalo pouze jednu sezonu (špatné výsledky, dostavily se i finanční potíže). 2. května 1948 nastává sjednocení tělovýchovy - SK Mšeno se slučuje s Českou obcí sokolskou a pro příští léta nese název „Sokol Mšeno“. Předsedou je zvolen bratr Měšťák, místopředsedou V. Martínek. Oddíl kopané až do roku 1949 hrál soutěž na Mladoboleslavsku, kde v posledním roce 1948 zaujímal v I. B třídě první místo. Až poslední zápas podzimního kola Mšeno prohrálo a skončilo na druhém místě. Poté nastupuje v soutěžích okresu Mělník, kde hraje i v současné době.
   V roce 1956 začíná ve Mšeně výstavba sportovního stadionu na prostranství za tratí směrem ke Stránce. Nálada mezi členy Sokola je značná, jen finanční prostředky nejsou. Celá tíha přechází na oddíl kopané. V průběhu stavby dochází ke změně plánu a místo atletické dráhy se buduje plochodrážní motocyklová dráha. Oddíl kopané zajišťuje v tomto období mimo sportovní též kulturní a společenskou činnost. Každoročně uspořádal sportovní plesy, karnevaly, dále pak konal přednášky se sportovní tématikou a promítal filmy. Oddíl překračuje závazky týkající se úpravy města, dále sklizně sena a okopanin. Vylepšoval v posledních letech stadion a to úpravou hřiště.
   V roce 1971 má oddíl kopané 4 družstva. „A“ mužstvo postoupilo do okresního přeboru. Vzhledem k tomu, že nebyla souhrnně podchycena činnost oddílu kopané, ujal se této práce Karel Prokop a vypracoval kroniku od založení klubu SK Mšeno, tj. od roku 1929 až do roku 1974. Díky němu můžete číst tyto řádky.
   V roce 1990 dochází k rozdělení tělovýchovy ve Mšeně a oddíl kopané se vrací k původnímu názvu „SK Mšeno“. Členové současného výboru SK Mšeno si velice cení práce všech předchůdců, kteří pro mšenskou kopanou udělali velký kus práce, která nebyla mnohdy oceněna. Pouze díky nim dnes stojí ve Mšeně stadion, který je chloubou města.