NA SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do  popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

  • Pneumatiky (ještě lépe je vrátit v pneuservisu, město nemusí hradit likvidaci).
  • Znečištěné obaly od barev, ředidel,olejů, čistících prostředků atd.
  • Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
  • Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny.
  • Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin.
  • Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

Tyto druhy odpadů SD vybírá pouze poslední sobotu v měsíci od 8 do 11 hodin, občané se musí prokázat zaplacením poplatku za TKO ve Mšeně a OP. Zároveň bude otevřená skládka (i pro občany jiných obcí) a bude možno (za úplatu) odložit i další druhy odpadů (stavební, objemný apod.).

Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném dvoře nebo u některých prodejců těchto výrobků: 

  • Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.
  • Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů.
  • Zářivky a výbojky.

Tato zařízení v režimu zpětného odběru může odevzdat na SD ve Mšeně kdokoli (i podnikatelé) v rámci běžné pracovní doby skládky.

Váš sběrný dvůr:
Adresa: areál skládky TKO Mšeno
Provozní doba: 7:00-15:30
Nebezpečný odpad - poslední sobotu v měsíci 8-11 hod.
Telefon: 315 693 010

Informace:
Nakládání s odpady na území města Mšena se řídí vyhláškou č. 2/2008 o systému nakládání s odpady.